Algemeen 2018-07-04T06:13:07+00:00

Algemeen

De rechtsvorm van Nijenhove is een Vereniging van Eigenaars (VVE).

Richtlijnen en regelgeving voor eigenaars en bestuur zijn vastgelegd in:

  • Het “Reglement van splitsing”  RVS.
  • Het “Huishoudelijk reglement” HR.

De eigenaars kiezen het bestuur dat zorg draagt voor het beheer van het gebouw en de dagelijkse gang van zaken.

Twee maal per jaar vindt er een Vergadering van Eigenaars plaats waarin besluiten worden genomen, die door het bestuur worden uitgevoerd. Tevens wordt er in deze vergaderingen door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

algemeen-parkflat-zeist
Contact

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 030-6915481 of stuur een bericht via het contactformulier
Contact